Blog EF

Hình ảnh nền màn hình khởi động phía trên của ETH
Hình ảnh nền màn hình kết thúc phía dưới của ETH
Bỏ qua đến phần nội dung

29 tháng 6, 2023

Sự kiện

Thông báo về Chương trình Quỹ The Road To Devcon
Thông báo về Chương trình Quỹ The Road To Devcon

bởi Đội ngũ Devcon

Devcon 7 dự kiến bắt đầu vào năm 2024 và mặc dù địa điểm cuối cùng vẫn là TBA nhưng chúng tôi có thể chắc chắn một điều: Devcon sắp đến với Đông Nam Á! 🌏 Chúng tôi rất nóng lòng chờ đợi hành trình đến Devcon 7 ở Đông Nam Á bắt đầu và rất vui khi thấy rằng cộng đồng Ethereum ở Đông Nam Á đã hoạt động tích cực hơn kể từ khi chúng tôi công bố Devcon 7. Chúng tôi rất vui khi thấy các cộng đồng từ Indonesia, Malaysia, Thái Lan, Singapore và Việt Nam tham gia sự kiện này. Hôm nay, chúng tôi sẽ cho ra mắt Vòng Quỹ Road to Devcon (RTD) để hỗ trợ phát triển các sự kiện

Đăng ký Thông báo về Giao thức

Đăng ký để nhận thông báo qua email về các thông báo liên quan đến giao thức, chẳng hạn như nâng cấp mạng, Câu hỏi thường gặp hoặc sự cố bảo mật. Bạn có thể từ chối nhận những thông báo này bất cứ lúc nào.


Danh mục