Blog EF

Hình ảnh nền màn hình khởi động phía trên của ETH
Hình ảnh nền màn hình kết thúc phía dưới của ETH
Bỏ qua đến phần nội dung

Nghiên cứu và Phát triển

Thông báo liên quan đến nghiên cứu và phát triển giao thức Ethereum.

27 tháng 2, 2024

R&D

Thông báo về Mạng chính Dencun
Thông báo về Mạng chính Dencun

bởi Nhóm hỗ trợ giao thức

Tiền điện tử blob của mạng chính sắp ra mắt .oO: Hai năm sau khi ETHDenver được khởi xướng cũng như sau hàng chục cuộc gọi thử nghiệm và các mạng phát triển, hệ thống protodanksharding sắp được triển khai trên mạng chính! Bản nâng cấp Dencun sẽ được kích hoạt trên mạng chính Ethereum ở epoch 269568, diễn ra vào ngày 13 tháng 3 năm 2024 lúc 13:55 UTC. Những người thao tác tại nút và người đặt cược phải nâng cấp phần mềm của họ lên các bản phát hành được liệt kê trong thông báo này. Để nhận thông báo qua email về các thông báo nâng cấp mạng trong tương lai, hãy đăng ký tại đây. **Bản nâng cấp mạng Dencun

24 tháng 1, 2024

R&D

Thông báo của Sepolia & Holesky Dencun

bởi Protocol Support Team

Các blob của Goerli đã ra mắt: Dencun đã bắt đầu hoạt động trên Goerli lúc 6:32 UTC vào ngày 17 tháng 1 năm 2024. Bây giờ bạn đã có thể sử dụng các blob ở đó! Sepolia và Holesky sẽ nâng cấp trong hai tuần tới. Dencun sẽ kích hoạt trên Sepolia vào epoch 132608 (ngày 30 tháng 1, 22:51 UTC) và trên Holesky vào epoch 29696 (ngày 7 tháng 2, 11:35 UTC). Các bản phát hành máy khách trong thông báo này phù hợp cho cả hai bản nâng cấp mạng thử nghiệm. Nếu quá trình nâng cấp Sepolia và Holesky diễn ra tốt đẹp, Dencun sẽ được lên lịch ra mắt trên mạng chính Ethereum tiếp theo. Để nhận thông báo

Đăng ký Thông báo về Giao thức

Đăng ký để nhận thông báo qua email về các thông báo liên quan đến giao thức, chẳng hạn như nâng cấp mạng, Câu hỏi thường gặp hoặc sự cố bảo mật. Bạn có thể từ chối nhận những thông báo này bất cứ lúc nào.


Danh mục